ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ

10/06/2022Κατάλογος μελών ΣΥΔΠΕΔΑΠ με δικαίωμα συμμετοχής/ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2022

Photo Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 8 του Ν. 4712/2020, του άρθρου 2 του Ν. 4726/2020 και των συναφών ισχυουσών διατάξεων, αναρτάται ο κατάλογος των μελών του ΣΥΔΠΕΔΑΠ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, καθώς και αυτών που δικαιούνται μόνο συμμετοχής, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2022, σύμφωνα με την ανάλυση στοιχείων του Ταμείου. Το σχετικό αρχείο μπορείτε να δείτε εδώ
Τυχόν ενστάσεις επί του καταλόγου είναι δυνατόν να υποβληθούν έως και την 12.06.2022 και ώρα 23.59 μέσω e-mail στην διεύθυνση info@sydpedap.gr προκειμένου να κριθούν από το Δ.Σ.
Ο οριστικός κατάλογος θα δημοσιευτεί το αργότερο στις 15.06.2022, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα προαναφερθέντα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο