ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ

27/05/2021Κατάλογος μελών ΣΥΔΠΕΔΑΠ με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση της 06.06.2021 (Ενημέρωση 03.06.2021)

Photo Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 8 του Ν. 4712/2020 και των συναφών ισχυουσών διατάξεων, αναρτάται ο κατάλογος των μελών του ΣΥΔΠΕΔΑΠ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της 06.06.2021. Το σχετικό αρχείο μπορείτε να δείτε εδώ
Τυχόν ενστάσεις επί του καταλόγου είναι δυνατόν να υποβληθούν έως και την 01.06.2021 και ώρα 23.59 μέσω e-mail στην διεύθυνση info@sydpedap.gr προκειμένου να κριθούν από το Δ.Σ.
Ο οριστικός κατάλογος θα δημοσιευτεί το αργότερο στις 03.06.2021, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα προαναφερθέντα.

Μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, με απόφαση του Δ.Σ. ο παραπάνω κατάλογος των μελών οριστικοποιήθηκε. Ως εκ τούτου, οι αναγραφόμενοι σε αυτόν θα λάβουν πρόσκληση για την διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της 06.06.2021.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο